Inschrijfformulier Toets Beroepsopleidingen

 

Je kunt onderstaand formulier gebruiken om je in te schrijven voor een toets Beroepsopleiding Energetisch Therapeut.

De toetsen voor het Eerste en Tweede leerjaar zijn alleen theoretisch.
Het Derde leerjaar kent 2 aparte toetsen die apart worden gefactureerd, een theorietoets en een praktijktoets.
De praktijktoets kan op dezelfde dag als de theorietoets afgenomen worden, of op een andere beschikbare toetsdag als men dat wenst.  

Theorie: van 10:00 tot 12:00 uur (1e, 2e en 3e leerjaar)
Praktijk (alleen 3e leerjaar): van 12:00 tot ca 13:30 uur (meegenomen cliënt dient om ongeveer 11:45 uur aanwezig te zijn.)

* Markeert de verplicht in te vullen velden. 

Vul jouw naam in zoals je die op het diploma wilt.

*Voorna(a)m(en)
*Achternaam      
*Adres               
*Postcode                                               
*Plaats                          
*Geboortedatum                      
*Telefoonnummer                    
*e-mail                                   

Kies een beschikbare Toetsdag:
Ik ben bekend met de voorwaarden en schrijf mij in voor:
(meerdere tegelijk zijn mogelijk.)

    Theorietoets 1e leerjaar

      Theorietoets 2e leerjaar

    Theorietoets 3e leerjaar

       Praktijktoets  3e leerjaar

Voor de Praktijktoets van het Derde leerjaar neem ik mee:
Voornaam   
Achternaam
Leeftijd (geschat)      
Gebruikt de volgende medicijnen:

Gebruik dit vak om jouw opmerkingen, of andere relevante informatie mee te sturen: