Bijscholing beroepsopleiding


Data bijscholing: Klik hier voor data

Voor wie is bijscholing bedoeld?
Afgestudeerden en therapeuten die zich bezighouden op Natuurgeneeskundig terrein en binnen hun vakgebied kennis willen bijhouden en verdiepen.
Afhankelijk van het onderwerp kunnen ook studenten van de Beroepsopleiding Energetisch Therapeut na overleg met de docent deelnemen aan een bijscholingsdag. 

Inhoud bijscholingsdagen
Een aantal bijscholingsdagen zijn gewijd aan verdieping en opfrissen van Medische basiskennis en Psychosociale kennis volgens de normen van PLATO. Daarnaast zijn het bijscholingsdagen die specifieker op het energetisch gedeelte van het vakgebied zijn gericht.   
De bijscholingsdagen voor Medische en Psychosociale basiskennis vormen een geheel van 14 dagen in totaal. Per jaar worden meerdere dagen daarvan gegeven en ook herhaald.

Schema bijscholingsdagen Medische en Psychosociale basiskennis
(Het nummer van de bijscholingsdag is terug te vinden op het deelname certificaat)
1.  Algemene Anatomie en fysiologie, cellen en weefsels
2.  Bloed en lymfevatenstelsel, immuniteitsstelsel
3.  Hart en vaatstelsel, luchtwegen, allergiën
4.  Spijsvertering, urinewegen
5.  Hormoonstelsel 
6.  Zintuigen en huid
7.  Zenuwstelsel, neurologie
8.  Genitale stelsel
9.  Bewegingsstelsel
10. Psychologische stromingen, ontwikkelingspsychologie, pathologie levensfasen
11. Psychopathologie, DSM, psychofarmaca, behandelwijzen
12. Begrippen, Wet en ethiek, morele verantwoordelijkheden therapeut
13. Farmacologie, geneesmiddelen, onderzoeksmethoden
14. Consultvoering, gesprekstechniek, anamnese, rode en gele vlaggen 


Bijdrage: (Prijswijzigingen voorbehouden)

De bijdrage voor een volledige bijscholingsdag is € 93,- (0% BTW).


 
 

Web Design Yannis