Vervolgopleiding Sunshine Reading ©

Sunset at Santa Eleni

Na of naast de healingopleiding is het mogelijk de Sunshine readingopleiding te volgen. Na afronding van de Sunshine readingopleiding wordt een certificaat uitgereikt welke als aanvulling op het diploma dient.

Wat is Sunshine reading?
Sunshine reading is het lezen van informatie, zoals deze te ervaren is in de zeven auralagen en de chakra´s. De plaats waar gelezen wordt heeft voor ons een specifieke betekenis en is steeds verbonden met een groter geheel. Er bevindt zich in onze energievelden een zeer grote hoeveelheid informatie. Wanneer deze gelezen wordt, geeft het belangrijke momenten weer die met actuele processen te maken hebben. Het kan veel informatie geven over onszelf, ons verleden en de mogelijkheden die we hebben. De weg die we volgen is het zuiver ervaren en duiden van chakra´s en het energieveld in kleuren en symbolen en deze zodanig te vertalen dat duidelijk wordt wat nu actueel voor ons is. We leren om op een zonnige wijze onderscheid te maken tussen licht en schaduw en tegelijkertijd de eenheid hierin te ervaren. Vanuit de chakra´s van de hogere dimensies belichten we opnieuw de 7 hoofdchakra´s, om meer bewust te worden van ideeën en emoties in het nu.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
De Sunshine readingopleiding is bedoeld voor mensen die dit in de toekomst beroepsmatig willen uitoefenen. Ook kan de opleiding gevolgd worden om inzichten te verdiepen en steeds bewuster te werken met fijnstoffelijke energieën vanuit de hogere chakra´s zodat we dit kunnen gronden in het nu.

Aantal deelnemers
Om een optimale kennisoverdracht en persoonlijke aandacht te kunnen garanderen, wordt gestreefd naar een groepsgrootte van maximaal zestien deelnemers.

naar boven

Duur en belasting
De vervolgopleiding Sunshine reading omvat officieel 24 lesdagen (zondagen van 10:00 tot 16:00 uur) waarna men een certificaat ontvangt welke op de licentie van de beroepsvereniging bijgeschreven kan worden. De opleiding bestaat voornamelijk uit praktijklessen. Per jaar worden er ongeveer 8 dagen ingepland, zie hier Lesdata. Totaal duurt de opleiding circa 3 jaar. Ook wordt je de gelegenheid geboden om langer mee te doen zodat je steeds bewuster kunt leren omgaan met al je intuïtieve vermogens.

Inhalen van gemiste lessen
Regels voor het missen van lessen: Lessen kunnen pas ingehaald worden wanneer de volledige Sunshine readingopleiding is betaald (24 lessen). Het is mogelijk om tussentijds te stoppen met de Sunshine readingopleiding, maar ook hier geldt dat gemiste lessen ingehaald kunnen worden na het volledig betalen van de Sunshine readingopleiding.

naar boven

Docenten.
De docent is Margreet Koopmans, zij geeft de lessen. Het is mogelijk dat wanneer het onderwerp zich daarvoor leent er een gastdocent wordt uitgenodigd.  Lees meer....

Toelatingscriteria
Deelname aan de Vervolgopleiding Sunshine Reading © vereist een vooropleiding van minimaal MBO, aangevuld met minimaal 2 jaar Beroepsopleiding Energetisch Therapeut. Deelname met minder of een andere vooropleiding is wel mogelijk, maar dan is een intakegesprek noodzakelijk.                         

Algemene voorwaarden
Lees hier....                           

Kosten
De kosten worden per leerjaar gefactureerd.  Lees meer....

Inschrijving
Om je in te schrijven voor de beroepsopleiding kun je gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling of hier via de website:
Inschrijfformulier.

naar boven