Bewustzijnstraining
(Basisopleiding Selfhealing)

Open Anemonen

Al meer dan 30 jaar verzorgt Caduceus Lieveren de basisopleiding "selfhealing", ook wel bewustzijnstraining genoemd.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor mensen die meer begrip willen krijgen van de werking van energie in zichzelf en binnen relaties. 
In deze basisopleiding wordt primair aandacht besteed aan het aspect 'vertrouwen vinden in jezelf'.

Je kunt jezelf bewust worden van je eigen energie (wat je leuk vindt, wat je in de weg zit). Kortom bewustwording van wat er speelt in jezelf en het in harmonie brengen van jezelf.
In ons leven kunnen we soms worden geraakt door onze omgeving en weten we niet waar die emotie vandaan komt. We kunnen geraakt worden in gevoelens als pijn, verdriet, boosheid, woede en angst. Vaak vinden deze emoties hun oorsprong in de jeugd. Wanneer we het kind in onszelf durven ontmoeten vanuit ons hart kan er acceptatie plaats vinden. Het kind de liefde geven die het nodig had maakt het mogelijk om de energie weer te laten stromen.

We gaan zoeken in onszelf waar de schaduw het licht heeft "uitgewist". Het zoeken naar de zon achter de wolken, in het diepst van de pijn, zodat je je bewust wordt van datgene wat je hebt bedekt in een deken van verdriet, boosheid of angst om jezelf te beschermen. Een gevoel van veiligheid staat hierbij voorop. Er wordt een sfeer gecreëerd waarin naar iedereen serieus wordt geluisterd en waarin geen oordelen worden uitgesproken.
Je kunt jezelf bewust worden van wat de invloed van je jeugd is op de energie van nu. We gaan werken om wat er speelt in jezelf weer in harmonie te brengen, zodat je met meer respect en liefde met jezelf en je omgeving om kunt leren gaan.
We proberen ons steeds bewuster te worden van het waarom! We blijven zoeken zodat we uiteindelijk als vrij mens ons eigen pad kunnen gaan.

Duur en belasting van de training:
De basisopleiding Selfhealing (bewustzijnstraining) bestaat uit 1 blok van 10 lessen. Deze wekelijkse lesavonden of ochtenden duren 2,5 uur. 
Ingeval de lessen op weekenddagen worden gegeven bestaat het blok uit 5 lessen van 6 uur.
Oefeningen kunnen thuis zelfstandig worden toegepast (ca 1 uur per dag). Schriftelijke huiswerkopdrachten worden niet vereist.

Inhoud van de training:
Tijdens de lessen van Selfhealing kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

-Leren om bewust te worden van je contact met de aarde (gronden)
-Eigen veiligheid en ruimte voor jezelf ervaren
-Het verkennen van al je zintuigen
-Ademhalingsoefeningen
-Innerlijke dans en beweging
-Verkenningstocht in je energiesysteem
-Het voelen van de aura
-Verbindingen leggen met de onderlinge chakra´s
-Ervaren van verbindingen met andere mensen (en dieren)
-De chakra's in balans brengen
-Werken met aarde en kosmische energie
-Ontdekken van je eigen uitstraling
-Loslaten van beperkende gedachtepatronen
-Ontmoeten van je kracht en je kwetsbaarheid
-Kijken naar verbindingen met ouders, broers, zussen en anderen.
-Verbondenheid met ouders en opvoeders
-Bewust worden van de psychologische aspecten van de chakra´s

Bewustzijnstraining als onderdeel van de beroepsopleiding Healing:
Als basis voor de beroepsopleiding is het erg belangrijk dat je het onderscheid leert maken tussen je eigen energie en de energie van de ander om vermenging (matching) te voorkomen. Dit maakt het volgen van de basisopleiding noodzakelijk voordat je kunt beginnen om te leren werken met de energie van iemand anders. De basisopleiding selfhealing is daarom ook onderdeel van het eerste leerjaar van de Beroepsopleiding Energetisch Therapeut.
De resterende 6 lesavonden (of 3 lesdagen) van het eerste leerjaar van de beroepsopleiding kunnen aansluitend gevolgd worden (voor kosten zie: Eerste leerjaar tweede deel)

naar boven

Docenten.
De docenten zijn Margreet Koopmans en Jan Hoekstra, zij geven gezamenlijk de lessen.  Lees meer....

Toelatingscriteria
Deelname aan de Bewustzijnstraining is zonder toelatingseisen, iedereen mag meedoen.

(Deelname aan de Beroepsopleiding Healing vereist een vooropleiding van Havo, VWO of MBO, waarbij het een pre is dat er relevante werkervaring is opgedaan. Deelname met minder vooropleiding is wel mogelijk, maar kan dan niet leiden tot diplomering. Ook is dan een intakegesprek noodzakelijk.)                         

Algemene voorwaarden
 Lees hier....

Kosten
De kosten worden in een keer gefactureerd.   Lees meer....

naar boven

Inschrijving
Om je in te schrijven voor de bewustzijnstraining kun je gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling of hier via de website:
Inschrijfformulier.

Open dagen
Lees hier....

naar boven