Beroepsopleiding Energetisch Therapeut

Heilige Eleni eik

Al meer dan 30 jaar verzorgt Caduceus Lieveren de Beroepsopleiding Energetisch Therapeut.Je wordt opgeleid tot zelfstandig werkend therapeut (holistisch energetisch) op HBO-niveau.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
De Beroepsopleiding Energetisch Therapeut is bedoeld voor mensen die:
- zich willen scholen tot professioneel (aura en chakra-) therapeut,
- al werkzaam zijn in de hulpverlening en hun kennis willen uitbreiden,
- hun inzichten willen verbreden op het gebied van zelfhelend vermogen,
- fijnstoffelijke energiën willen ervaren en ermee willen werken
- naar verdieping zoeken
- meer bewust willen worden van hun eigen potentie
- algehele ontspanning en reiniging op meerdere niveaus willen ervaren

Duur en belasting
De Beroepsopleiding Energetisch Therapeut omvat 3 leerjaren.
Studiebelasting:  3503 uur (125 EC), waarvan:
120 contactlesuren, 12 uur toetsing en examen, 2160 uren vaardigheidstraining (thuis oefeningen doen, leefstijl, voeding) 720 uur intervisie en 491 uren studie (boeken en werkstukken)

Leerdoelen Beroepsopleiding Energetisch Therapeut
- het auraveld en de chakras helder onderscheiden, waarnemen waar verstoringen zich bevinden en de cliënt helpen zich hiervan bewust te worden.
- de kennis met betrekking tot chakras, auraveld, medische basiskennis en psycho-sociale ontwikkeling inzetten om de cliënt te helpen betekenis te geven aan waargenomen klachten.
- met (energetische) toestemming van de cliënt behandelingen inzetten om verstoringen in het energetisch veld te balanceren/neutraliseren.
- de client tot een actieve houding brengen met betrekking tot het eigen herstelproces.
- tijdig doorverwijzingsnoodzaak signaleren en actief helpen bij het leggen van de nodige contacten in het (sociaal)medisch beroepenveld.
- de eigen praktijk zodanig ordenen dat een heldere en verantwoorde praktijkvoering mogelijk is.
- de relevante ontwikkelingen in het beroepenveld volgen en een oordeel te vormen over toepasbaarheid van deze ontwikkelingen in de eigen praktijk.

naar boven

Open dagen
klik hier..

Docenten.
De docenten zijn Margreet Koopmans en Jan Hoekstra, zij geven gezamenlijk de lessen. Het is mogelijk dat wanneer het onderwerp zich daarvoor leent er een gastdocent wordt uitgenodigd.  Lees meer....

Toelatingscriteria
Deelname aan de Beroepsopleiding Energetisch Therapeut vereist een vooropleiding van Havo, VWO of MBO, waarbij het een pre is dat er relevante werkervaring is opgedaan. Deelname met minder vooropleiding is wel mogelijk, maar kan dan niet leiden tot diplomering. Ook is dan een intakegesprek noodzakelijk.  Lees meer voorwaarden....                           

Inschrijving
Om je in te schrijven voor de beroepsopleiding kun je gebruik maken van een formulier verkrijgbaar bij de onderwijsinstelling of hier via de website: Inschrijfformulier.

Algemene voorwaarden
 Lees hier....                           

Kosten
De kosten worden per leerjaar gefactureerd, de toetsen worden apart gefactureerd. Boeken dienen zelf te worden aangeschaft.  Lees meer....

Toetsing Opgeven voor een toets kan via het inschrijfformulier
Jaar 1  wordt afgesloten met een kennistoets en een reflectie-opdracht.
Jaar 2  wordt afgesloten met een kennistoets en een praktijkverslag.
Jaar 3, h
et laatste jaar wordt afgesloten met een kennistoets, een vaardigheidsexamen en een scriptie.

naar boven

Vervolgopleiding Sunshine Reading © (24 zondagen).
Als aanvulling op de opleiding Healing, verdieping van je eigen spirituele ontwikkeling.  Lees meer....

Registratie en accreditatie
De beroepsopleidingen, supervisie en bijscholingen van Caduceus Lieveren zijn CRKBO en GRO geregistreerd en geaccrediteerd door CAT en CAT-vergoedbaar.
crkbo     GRO     CAT    

naar boven